Bạn sẽ test như thế nào nếu được đưa 1 API?

Có thể câu trả lời của mọi người là Trời ơi, nó dễ ẹc mà. Ai mà chẳng test được. Nhưng có bao nhiêu người đã từng nghĩ là làm thế nào để test API cho đúng, cho đủ, phòng tránh và hạn chế ít nhất những sai lầm tới product. Trong bài này tôi […]

Tester nên nói gì trong Daily Standup Meeting

Hey, mọi người trong chúng ta đều chắc hẳn đã tham gia standup meeting. Một buổi meeting sẽ kéo dài khoảng 15 phút. Vậy có ai cảm thấy chán vì không biết nói gì hay là cảm thấy áp lực và lo lắng nếu như sếp bất chợt hỏi đến mình. Thật ra, mình cũng […]

Cách tìm ra lời giải thích tốt nhất cho 1 con bug

Hey, trong số chúng ta – những người tester, khi tìm ra một điều bất thường của softwate thì thường tạo ra bug ngay lập tức. Vậy có ai đã bị trường hợp Dev kêu lại và hỏi 1 câu rằng: Anh không nghĩ nó là bug, anh không bị trong một số trường hợp […]

Big salary is much more important than job satisfaction

As the society grows, money is becoming more important nowadays. Having money may not make you happy, but having no money will make you miserable. Thus, most people believe that the wage is the main factor of making the decision for a career. However, in my opinion, I strongly believe job satisfaction is more important […]

Tại sao Testing là cần thiết? Testing để làm gì?

Tại sao Testing là cần thiết? Testing để làm gì? Khi mình đưa ra câu hỏi này tới một số người thì câu trả lời sẽ là có và cần thiết. Và họ đưa ra một số lí do như: Nếu không test thì ai là người đảm bảo những yêu cầu của khách hàng […]

JavaScript : Compare two arrays

Conditions : You have a arrays by structure with following : array1 : [ {“Name” : “John”, “Age”: “24”}, {“Name”: “Kata”, “Age”: “25} ] You have another arrays by structure with following: array1 : [ {“Name”: “Kata”, “Age”: “25} {“Name” : “John”, “Age”: “24”}, ] Expected : You want to compare equals 2 this arrays […]

ExtJS : Ajax asynchronous vs synchronous request

Ajax is used for get data to client side. It’s special helpful in case get data at runtime. The structure: Ext.Ajax.request({     url: ‘/controller/GetData’,     params: {         id: 1     }, timeout: 30000, method: GET or POST, async: isAsync // Synchronous or Asynchronous     success: function(response){   […]